VÄGVISARE I
DUBBEL MENING

Print | Profil | 140201

Den internationella handelsorganisationen ICCC vill på sikt nöta in en ny grafisk profil. Men efter många år av "corporate blue" får man gå försiktigt fram – steg ett blev att formge en broschyr på visions- och framtidstema, i form och färg som gav exempel på hur en ny profil skulle kunna se ut.