VAD VI GÖR
(OCH PÅ VILKET SÄTT)

Rafflande! är en bred smal kreativitetsbyrå. Bred – i avséendet att vi kan lösa många olika sorters uppgifter, så länge de ryms inom medieproduktion och kommunikation. Smal och med spets - i avséendet att vi gör det på vårt sätt. Med entusiasm, hjärta och känsla som vägledning (snarare än stapeldiagram) strävar vi efter att göra saker intressantare!

Medieproduktion
är vårt område, med tyngden på verbal och visuell kommunikation. Här ryms till exempel alla former av grafisk formgivning, profilering, trycksaksproduktion, webbproduktion samt ljud- och filmproduktion. Vi vill vara lättanvända - och du avgör själv om vi ska ta hand om helheten, eller bara göra en specifik punktinsats. Här finns exempel på vad vi gjort tidigare - tydligare än så kan det inte bli.

"Vi", är ytterst jag,
Oskar Arleon. Jag är en kreativ kommunikatör som är intresserad av människor och som brinner för att intressera dem. Jag kan inte allt, men jag känner någon som är expert på just sin grej. Där jag själv tar slut fungerar jag istället som projektledare och dynamo i ett nätverk av experter. Jag syr ihop det optimala teamet för just ditt projekt.

Du har säkert frågor, och det bästa (och trevligaste!) är att du kontaktar oss, så svarar vi. Välkommen!

PS. Rafflande hette tidigare (före oktober 2013) Cupoftee Media.